बंद

प्राथमिक गुणवत्ता यादी-जिल्हा महिला व बाल विकास

प्राथमिक गुणवत्ता यादी-जिल्हा महिला व बाल विकास
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्राथमिक गुणवत्ता यादी-जिल्हा महिला व बाल विकास

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षरक्षण संघटना संचालित, मुलांचे व मुलींचे बालगृह / निरीक्षणगृह,जळगाव कंत्राटी पदाच्या प्राप्त अर्जानुसार  प्राथमिक गुणवत्ता यादी

18/11/2021 27/11/2021 पहा (8 MB)