बंद

नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत आदेश

नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत आदेश

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण-नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत आदेश

22/09/2022 22/10/2022 पहा (792 KB)