बंद

नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या नवीन मतदार याद्या तयार करण्यासाठी मतदार नोंदणी कार्यक्रमाची जाहीर सूचना

नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या नवीन मतदार याद्या तयार करण्यासाठी मतदार नोंदणी कार्यक्रमाची जाहीर सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या नवीन मतदार याद्या तयार करण्यासाठी मतदार नोंदणी कार्यक्रमाची जाहीर सूचना

1 नोव्हेंबर 2023 च्या अर्हता दिनांकावर आधारित नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या नवीन मतदार याद्या तयार करण्यासाठी मतदार नोंदणी कार्यक्रमाची जाहीर सूचना

30/09/2023 09/12/2023 पहा (2 MB)