बंद

दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली अंतर्गत मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षासाठी लॅपटॉप उपलबद्ध करणेबाबत

दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली अंतर्गत मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षासाठी लॅपटॉप उपलबद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली अंतर्गत मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षासाठी लॅपटॉप उपलबद्ध करणेबाबत

दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली अंतर्गत मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षासाठी लॅपटॉप उपलबद्ध करणेबाबत

23/11/2022 01/12/2022 पहा (707 KB)