बंद

जीपीएस सिस्टीम कार्यान्वित करणेबाबत ई-निविदा सुचना

जीपीएस सिस्टीम कार्यान्वित करणेबाबत ई-निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जीपीएस सिस्टीम कार्यान्वित करणेबाबत ई-निविदा सुचना

सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ साठी लागणा-या शासकीय व खाजगी वाहनांवर निगरानी ठेवणेसाठी जीपीएस प्रणाली लावणेकामी ई-निविदा सुचना

22/02/2019 02/03/2019 पहा (10 MB)