बंद

कोविड 19 आदेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये दुकानांना समाविष्ट करण्याबाबत आदेश

कोविड 19 आदेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये दुकानांना समाविष्ट करण्याबाबत आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोविड 19 आदेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये दुकानांना समाविष्ट करण्याबाबत आदेश

पावसाळयामध्ये करण्यात येणा-या कामासाठी लागणारे साहीत्य विक्री व दुरुस्ती करणारे दुकानांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ठ करणेबाबत आदेश

28/05/2021 15/06/2021 पहा (3 MB)