बंद

अवैध वाळू वाहतूक प्रतिबंधाकरिता फौ.प्र.सं. 1973 चे कलम 144 लागू करणेबाबत

अवैध वाळू वाहतूक प्रतिबंधाकरिता फौ.प्र.सं. 1973 चे कलम 144 लागू करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अवैध वाळू वाहतूक प्रतिबंधाकरिता फौ.प्र.सं. 1973 चे कलम 144 लागू करणेबाबत

अवैध वाळू वाहतूक प्रतिबंधाकरिता फौ.प्र.सं. 1973 चे कलम 144 लागू करणेबाबत उपविभागीय दंडाधिकारी,पाचोरा यांचे आदेश

15/10/2020 15/12/2020 पहा (622 KB)