मुखपृष्ठ | जिल्हा प्रशासन | जिल्हा दृष्टीक्षेप | इतिहास | पर्यटन | नदीजोड प्रकल्प |संपर्क / प्रतिसाद

जिल्हा निवड समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

aनिवड यादी aनियुक्ती आदेश
पात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखत पत्र अपात्र उमेदवारांची यादी
जाहिरात अर्जाचा नमुना